De belangrijkste indicaties

De belangrijksteindicaties en de gemiddeldedosering

Er is zeker niet een geneesmiddel dat algemeen bekend is als de echte Haarlemmerolie, die is bijna 400 jaar, onderhoudeneenwereld-reputatie. Dit Geneesmiddel is een van de meest krachtige wapens in de strijd tegenziektes en moet, net als een wapen, efficiëntwordengebruikt. De oude aanwijzingen voor gebruik, die aan het product toegevoegd vooreeuwen, zijnnietvoldoendekorte en duidelijkvooronzehuidige, snel tempo tijden. We hebben daarom besloten de herziene richtlijnen voor het gebruik van dit geneesmiddel, voor die infecties die gevoeligzijnvoor een behandeling met de echte Haarlem olie-dossier. Onze Historische brochure, samengesteld in het jaar 1749, blijft verkrijgbaar op aanvraag. Bij het opstellen van deze aanwijzingen voor gebruik, hebben we ook laten leiden door onderzoeken, zonderechter voorbij aan de eeuwenoudeervaring.

De Haarlemmer olie is op de markt gebracht in vier verschillende vormen:

  • In flessen, is tenemenom de olie in druppels en ookvooruitwendiggebruik.

  • In capsules, zonder enige smaak of geur, die vergemakkelijkt het nemen van het.

  • Als Zetpillen Voor De toepassing tegen aambeien.

  • Als Een Zalf, die ook wordt gebruikt tegen aambeien en in andere gevallen genoemd in de aanwijzingen voor het gebruik

 

Intern gebruik:

 

Gal klachten

(Galstenen) Tijdens twee periodes van drie weken, met een interval van een week, neem 15 druppels of 3 capsules per dag, er-na gedurende twee maanden, neemt u 15 druppels of 3 capsules een maalelketweededag. Stoppen met de kuurne deze periode en start opnieuw in een paar maanden.

Geelzucht

10 druppels of 2 capsules eenmaal per dag, gedurende twee periodes van tiendagen, met een interval van een week.

Darmklachten

Met zwelling, gerommel in de darmen, slechte adem, hoofdpijn, misselijkheid, constipatie: 10 druppels of 2 capsules gedurendetienopeenvolgendedagen. Start met de behandelingopnieuwindiennodig.

Reuma, jicht, kramp

Een Keer per dag, 15 druppels of 3 capsules gedurende tien opeenvolgendedagen. Een anderreliëf is verkregen door toepassing van Haarlem Oliezalflokaal op de pijnlijkedelen.

Nierstenen

20 druppels of 4 capsules per dag gedurende drie periodes van vijftien dagen, met een week interval in tussen. Daarna 10 druppels of 2 capsules eenmaal per twee dag gedurende twee opeenvolgendemaanden. Voor Deze Problemen is het raadzaam, vooral tijdens de eerste drie perioden van de behandeling, om drink enveel water, melk of gerst-water (minimaal twee liter / 4 pints in 24 uur).

Ontsteking

Ontstekingvan het urinoirkanalen met koorts, ontsteking van de blaas: van 15 tot 30 druppels, of van 3 tot 6 capsules per dag, gedurendevijf of zes op een volgende dagen.

Griep

In de avond van 15 tot 30 druppels of 3 tot 6 capsules gedurende twee dagenachterelkaar. Na eendag van rust, dezelfdedosisom de tweededag, indiennodig.

Netelroos, Hay Fever

2 capsules of 10 druppelsgedurendeachtopeenvolgendedagen, samen met eendieetdatnietirriteert de lever.

Maden (wormen)

Elke Andere Dag, 15 druppels of 3 capsules gedurende 10 dagen. Als men nietvollediggenezen, moet de behandelingwordenherhaald.Het is raadzaamom toe tepassen op hetzelfde moment Haarlem Oliezetpillen of Haarlem Oliezalf. Elkeavond, voor het slapengaan, plaatst u eenzetpil of brengeenkleinehoeveelheid van de zalf.

Haarlem olie zetpillen en zalf

Als onze klanten klaagt dat het nogal moeilijk gebruiken Haarlem Olie, terwijl die lijden aan aambeien, hebben we besloten monzegunstige olie producere nook als zetpillen. We zijneringeslaagd in het samenstellen van Haarlem oliezalf, die verrassendgoederesultaten, bijvoorbeeld in geval van aambeien. Gedurendedriedagen in de ochtend en in de avondeenzetpilmoetwordengeplaatst of eenkleinehoeveelheid van de zalfmoetwordentoegepast. Tot volledigherstel, moetdezebehandelingwordenherhaaldalleen in de avond, met eenzetpil of het toepassen van sommige van onzezalf. Allebovengenoemdebehandelingenkunnenwordenhervatnaeen interval van een week, zelfsalszenietvermeld.

 

Uitwendig gebruik

 

Furunkels (steenpuisten)

Brengen Stukje Gaas, geïmpregneerd met Haarlem Olie, aan de furunkel. Dek Af met een aan talnietabsorberende watten, die moet op zijnplaatswordengehouden door een bandage / band-steun.

Lichtebrandwonden, diverse wonden, insecten-bits

Plaatseenkompres op de besmettedeel, geïmpregneerd met Haarlem Oil. Moet wordenverlengdelkedag.

Winterhanden of voeten, chaps

Warmebadendriekeer per dag, gevolgd door eenlichte massage met olie Haarlem.

Haarlem oliezalf

Naast Haarlem Olievoorbereidingen, heeft Haarlem Oliezalf nu is vervaardigd. Het is raadzaamomdezezalftegebruiken in de drievoorgaandegevallen.

kiespijn

Leg eenstukjewatten, geïmpregneerd met Haarlem Oil, in het gat van de tand.

Haaruitval

Met eenkameen of meerscheidingenelkedag en wrijfvoorzichtig met eenpaardruppels van Haarlem Oil. Shampoo het haareenkeer per week met warm water. Als het verlies van het haarvaltvaaksamen met eenslechtewerking van de lever, is het aantebevelenzich in Haarlem olie, in druppels of in capsules, naast de uiterlijketoepassing, zoalsaangegeven in bovenstaandeparagraaf over de darmklachten.

NB:De capsules kunnenwordeningenomen met wat water of met eenanderevloeistof.De druppelsmoetenwordengenomen met eenaantal drank; de bestemethode is het tellen van de druppels in eenkoffie-lepel met gekristalliseerde of poedersuiker, gevolgd door een half glas water.

Geengebruikmaken van eenzilverenlepel.Als u zichzorgen over het nemen of het gebruik van Haarlem Olie, raadpleegdanuw arts of apotheker.

Haarlemerolie Brochure

 

Om dit haarlem olie behandeling te proberen, bezoek onze bestelpagina (100% geld terug garantie!)

 123sd

  200mL Flessen voor Paard

  200mL Flessen voor Paard

Nieuwsbrief

Stuur ons uw e-mailadres en blijf in contact met ons